Steelmontage - Montované oceľové haly - 1 Steelmontage - Montované oceľové haly - 2 Steelmontage - Montované oceľové haly - 3 Steelmontage - Montované oceľové haly - 4 Steelmontage - Montované oceľové haly - 5 Steelmontage - Montované oceľové haly - 6 Steelmontage - Montované oceľové haly - 7 Steelmontage - Montované oceľové haly - 8 Steelmontage - Montované oceľové haly - 9 Steelmontage - Montované oceľové haly - 10 Steelmontage - Montované oceľové haly - 11

Unikátny systém samonosných hál 2 v 1

Prekrytie priestoru od šírky 9 m až do 42 m bez potreby akejkoľvek vnútornej podpornej konštrukcie.

Hospodárske haly

Obilniny je možné skladovať zasypaním priamo na konštrukciu haly bez potreby dodatočného vystuženia.

Priemyselné haly

Pri realizácii sú priemyselné haly prispôsobované individuálnym špecifikám výrobných procesov.

Skladové haly

Haly je možné podľa požiadaviek zatepliť, presvetliť, prevetrať a kombinovať s konvenčnými stavebnými systémami.

Priemyselné haly

Zladenie požiadaviek mikroklimatických podmienok pri výrobnom procese s vplyvom technológie výroby.

Hospodárske haly

Obilniny je možné skladovať zasypaním priamo na konštrukciu haly bez potreby dodatočného vystuženia.

Skladové haly

Navrhneme pre Vás optimálnu dispozíciu priestoru haly podľa Vašich potrieb.

Skladové haly

Navrhneme pre Vás optimálnu dispozíciu priestoru haly podľa Vašich potrieb.

Športové haly

Variabliný priestor montovaných hál s neobmedzeným účelom využitia.

Letecké haly

Rozmery haly je možné prispôsobiť akýmkoľvek rozmerovým požiadavkám podľa potrieb.

Športové haly

Variabilný priestor montovaných hál s neobmedzeným účelom využitia.

O spoločnosti Steelmontage, s. r. o.

Spoločnosť STEELMONTAGE je moderná stavebná spoločnosť s tímom odborníkov v oblasti stavebníctva zaoberajúca sa výstavbou halových objektov. Sme jedinou spoločnosťou na trhu s komplexnou ponukou samonosných konštrukčných systémov montovaných oblúkových hál. Pri realizácii stavieb využívame inovatívne stavebné systémy, ktoré zachytávajú aktuálne trendy stavebnej výroby. Ponúkame Vám realizáciu výstavby halových objektov montovanými konštrukčnými systémami oblúkového tvaru ku ktorým poskytujeme tieto komplexné služby:

  • projekčná príprava - technický návrh riešenia,
  • dodávka a montáž konštrukčného systému,
  • realizácia súvisiacich stavebných prác a profesií,
  • inžinierska činnosť a poradenstvo v oblasti montovaných hál.
Konstrukčné systémy

Výhody montovaných systémov Steelmontage

  • Výborná priestorová variabilita - naše konštrukčné systémy sú tzv. samonosné, teda nevyžadujú vnútorné nosné prvky, čím dochádza k plnému využitiu vnútorného priestoru.
  • Rýchlosť výstavby – hala o výmere 1.000 m2 zmontujeme do 14 dní pri šróbovanom systéme oceľových segmentov. Použitím falcovaného systému oceľových lamiel je dĺžka montáže rovnakej haly skrátená len na 7 dní.
  • Nizke nároky na zakladanie – vďaka nízkej hmotnosti našich konštrukčných systémov, nie je potreba budovať masívne základové konštrukcie.
  • Priaznivá cena – nosná konštrukcia tvorí zároveň opláštenie.
  • Možnosť kombinovať systém s konvenčnými stavebnými systémami.


Montované haly

Referencie montovaných hal

Halové objekty realizované montovanými konštrukčnými stavebnými systémami oblúkového tvaru sú vhodné pre široké spektrum použitia. Pozrite si referencie športových, priemyselných, hospodárskych, leteckých, alebo skladových hál.

Všetky referencie

Montáž a doprava

Montovaný systém ocelových segmentov so šróbovanými spojmi

MONTÁŽ - jednotlivé základné diely systému sú spojené nerezovými spojmi, z ktorých sa priamo na stavbe po zmontovaní vytvorí kompaktný konštrukčný celok. Jednotlivé celky sa pomocou žeriavovej techniky dvíhajú a fixujú oceľovými kotviacimi prvkami do základov.

Pri výmere haly 1.000m2 je možné počítať s časom montáže do 14 dní.

DOPRAVA - Oceľové stavebné dielce sú prepravované na paletách rozmeru 700 x 3100 mm. Na jednej palete je možné prepraviť počet dielcov, ktorý prekryje cca 200 m2 pôdorysnej plochy. Jeden kamión prepraví materiál, ktorý prekryje cca 1000 m2 pôdorysnej plochy haly.

Montáž a doprava

Montovaný systém falcovaných ocelových lamiel

MONTÁŽ - Proces výstavby je uskutočňovaný za pomocou mobilnej výrobnej linky, ktorá je privezená priamo na stavenisko. V prvej fáze sú na výrobnej linke tvarované oceľové lamely do oblúkového tvaru v celom šírkovom module. Každá z lamiel je vzájomne spájaná falcovaným spojom pozdĺž celej lamely. Týmto spôsobom vytvoríme kompaktný konštrukčný celok montovanej haly bez použitia šróbov.

Pri výmere haly 1.000m2 je možné počítať čas montáže do 7 dní.

DOPRAVA - Na stavenisko je prepravený len vstupný materiál pre výrobu oceľových lamiel – oceľový konštrukčný plech v zvitkoch. Samotný proces výroby a tvarovania oceľových lamiel je uskutočňovaný mobilnou výrobnou linkou priamo na stavenisku a prebieha súčasne s montážou konštrukčného systému na základovú konštrukciu stavebného objektu.