Športové haly

Pri navrhovaní športovísk a športových hál je možné predovšetkým využiť všetky výhody našich konštrukčných systémov. Nosnú konštrukciu je nutné riešiť tak, aby nezasahovala do priestoru hracej plochy. Parametre hracej plochy sa líšia v závislosti od druhu športu (telocvičňa, tenisové haly, badmintonové haly, ...), pre ktorý je športovisko určené, ale v zásade je možné povedať, že je potrebné prestrešiť priestor o šírke najmenej 20m. Naše samonosné konštrukčné systémy hál umožňujú vytvoriť priestor o šírke až do 42m a to bez potreby vnútornej podpornej konštrukcie pri zachovaní podmienok ekonomickej výhodnosti celého stavebného diela.

Doteraz boli naše konštrukčné systémy uplatnené pri realizácii týchto druhov športových hál:

  • multifunkčné telocvične (školské a mestské športoviská)
  • hokejové haly
  • tenisové haly
  • badmintonové haly
  • plavárne
  • jazdecké haly

Konštrukčné systémy je možné kombinovať s konvenčnými stavebnými systémami. Vnútorná dispozícia zázemia športových hál je prevedené bežnými stavebnými systémami a postupy, čo umožňuje vytvárať originálne a zaujímavé architektonické diela, ktoré nie je možné prehliadnuť.

Uživateľské porovnanie

Porovnajte základné užívateľské vlastnosti našich montovaných konštrukčných systémov oblúkového tvaru a ich využiteľnosť pre Váš stavebný zámer. Avšak akékoľvek technické informácie Vám radi zodpovieme.

Uživateľské porovnanie

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne hál Steelmontage nás neváhajte kontaktovať.