Konstrukčné systémy Steelmontage 

Konstrukčné systémy

Nami ponúkané konštrukčné systémy sú založené na rovnakom princípe, jedná sa o samonosné systémy oblúkového tvaru. Samonosná konštrukcia je systémom 2 v 1 nosná konštrukcia systému plní súčasne aj funkciu strešného plášťa a to bez potreby budovania akejkoľvek vnútornej podpornej konštrukcie. Oblúková konštrukcia je veľmi efektívna priestorová štruktúra, ktorá má pri svojej nízkej hmotnosti vynikajúce statické vlastnosti a je vhodná pre použitie v extrémnych poveternostných podmienkach.

Unikátny systém samonosných oblúkových montovaných hál tak umožňuje variabilné prekrytie priestoru. Nízka vlastná hmotnosť konštrukčného systému má oveľa nižšie požiadavky na dimenzovanie základovej konštrukcie, čo vytvára ďalšiu úsporu investičných nákladov.

Technológia výroby

Technológia výroby ako oceľových šróbovaných segmentov tak aj systémov oceľových falcovaných lamiel je založená na pozdĺžnom a priečnom tvarovaní oceľových konštrukčných plechov do tvaru oblúku čím dochádza k dômyselnému spojeniu statických princípov klenby a škrupiny. Následne sú oceľové segmenty či lamely vzájomne spájané a zapracované do konstrukčného celku tvoriaceho halový objekt. Rozdiel v nami ponúkaných systémoch spočíva práve v spôsobe vzájomného spájania oceľových dielcov.

Systém oceľových šróbovaných segmentov

Systém oceľových šróbovaných segmentov

Segmenty konštrukcie oceľových segmentov sú za pomoci nerezových šróbovaných spojov spojené do jedného celku oblúkovej ...

Vybavenie montovaných hal

Vybavenie montovaných hal

Oba naše konštrukčné systémy sú štandardne vybavené samočinným vetracím systémom. Naše haly sú štandardne presvetľované ...