Vybavenie montovaných hál

Naše konštrukčné systémy sú štandardne vybavené samočinným vetracím systémom. Presvetlenie našich hál je riešené osadením presvetľovacích panelov, či strešných okien priamo do nosnej konštrukcie. Počet a rozmiestenie presvetľovacích prvkov sa líši v závislosti od účelu použitia haly a individuálnych požiadaviek. Presvetľovacie prvky ako aj okná je rovnako možné umiestniť v štítových stenách haly.

Štítové steny môžu byť vyhotovené ľubovoľným spôsobom podľa účelu využitia haly a celkového architektonického riešenia stavby. Možné je použitie sendvičových panelov, muriva, rôznych druhov presklení alebo tieto spôsoby vyhotovenia vzájomne kombinovať.

Zateplenie našich hál je možné realizovať prakticky akýmkoľvek na trhu dostupným materiálom. Vhodný systém zateplenia Vám s ohľadom na účel použitia haly radi navrhneme. Systém zateplenia je inštalovaný priamo na nosnú konštrukciu konštrukčného systému. Realizáciu zateplenia je možné vykonať súčasne s montážou haly, alebo kedykoľvek neskôr.

Konstrukčný systém Steelmontage

Uživateľské porovnanie

Porovnajte základné užívateľské vlastnosti našich montovaných konštrukčných systémov oblúkového tvaru a ich využiteľnosť pre Váš stavebný zámer. Avšak akékoľvek technické informácie Vám radi zodpovieme.

Uživateľské porovnanie

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne hál Steelmontage nás neváhajte kontaktovať.