Hospodárske haly

Dlhodobá životnosť materiálov voči agresívnemu prostrediu umožňuje využiť naše systémy montovaných hál pre hospodárske účely a to ako pre živočíšnu, tak aj pre rastlinnú výrobu. Našimi konštrukčnými systémami realizujeme projekty ustajnenia dobytku, chovu zvierat, senníky, sklady krmiva alebo obilnín.

Dôležitou výhodou je možnosť uskladniť obilniny zasypaním haly do ľubovoľnej výšky a to priamo na konštrukciu haly, bez potreby dodatočného vystužovania konštrukcie.

Uživateľské porovnanie

Pozrite si porovnanie vlastností našich konštukčných systémov typu šróbovaných systémov a falcovaných lamiel.

Uživateľské porovnanie

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok ohladne hál Steelmontage nás neváhajte kontaktovať.